Hoppa till huvudinnehållet

Samhällsansvar

Boka boende

Flexibel på datum? Visa lågpriskalender
Vid bokning av fler än sex rum, ta kontakt med hotellet direkt. Speciella bokningsvillkor kan gälla.

Samhällsansvar

Målet med First Hotels samhällsansvar kräver att vi agerar som en ansvarsfull samhällsaktör. Detta för att skapa förtroende och trovärdighet genom våra aktiviteter, samt vinna och upprätthålla förtroende hos våra kunder, anställda, investerare, leverantörer och andra intressenter.

Målet ska vi uppnå genom att

  • Främja en miljömässigt hållbar utveckling genom att bedriva verksamhet på ett sätt som minimerar de negativa effekterna på den yttre miljön
  • Upprätthålla en hög etisk standard i affärsrelationer och ivarata att miljömässiga och sociala frågor beaktas i beslutsfattandet
  • Bedriva verksamhet och arbetsrelationer i enlighet med internationellt erkända principer och riktlinjer, samt genom att följa FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna
  • Stödja samhällsnyttiga insatser som följer företagets kärnvärden i syfte att förbättra och främja bilden av företaget och dess mål

Miljöaspekter

First Hotels önskar att främja en miljömässigt hållbar utveckling genom att bedriva verksamhet på ett sätt som minimerar de negativa effekterna på den yttre miljön.

First Hotels stödjer samhällsnyttiga insatser som följer företagets kärnvärden och som förbättrar och främjar bilden av företaget och dess mål.

First Hotels stöttar Amani Children’s Home 

Amani Children’s Home är ett barncenter för gatubarn i Tanzania. Centret initierades av tre lokala eldsjälar och öppnades 2001 för att motverka den snabba ökningen av gatubarn i städerna Moshi och Arusha i Tanzania. Organisationen har växt under årens lopp och finns sedan 2015 också i Singida.

Ordet ”Amani” betyder fred på swahili, och det är precis vad barnen på Armani Children's Home erbjuds. Här ges de en chans att komma bort från det farliga livet på gatan och får ett hem där de kan återhämta sig. Barnen får vård, en säng att sova i, näringriktig mat och utbildning - viktiga komponenter för att de ska kunna växa och lära sig att bli självförsörjande individer.

Amani har sedan starten haft som mål att återförena barnen med sina familjer eller släktingar, inte att de ska bli varande på centret. Detta är en viktig del av arbetet och hittills har man hjälpt över 1000 före detta gatubarn att återförenas med någon av sina familjemedlemmar eller släktingar.

First Hotels stödjer Amani Children's Home och deras arbete genom ekonomiskt bidrag och genom information i våra sociala medier, nyhetsbrev och vår hemsida. Det är också flera anställda inom First Hotels som stöttar organistationen ekonomiskt genom ett månatligt löneavdrag.

Vill du veta mer eller donera pengar?
Läs mer på Amani Children's Home hemsida.