Hoppa till huvudinnehållet

Samhällsansvar

Boka boende

Flexibel på datum? Visa lågpriskalender
Vid bokning av fler än sex rum, ta kontakt med hotellet direkt. Speciella bokningsvillkor kan gälla.

Samhällsansvar

Målsättningen för First Hotels samhällsansvar kräver att företaget agerar som en ansvarsfull samhällsaktör för att skapa förtroende och trovärdighet genom dess handlingar, samt för att vinna och behålla förtroendet hos kunder, medarbetare, investerare, leverantörer och andra intressenter.

Målsättningen ska vi uppnå genom att:

I: Främja en miljömässigt hållbar utveckling genom att bedriva verksamhet på ett sätt som minimerar de negativa effekterna på den yttre miljön

II: Upprätthålla en hög etisk standard i affärsrelationer och att miljömässiga och sociala frågor beaktas i beslutsfattandet

III: Bedriva verksamhet och arbetsrelationer i enlighet med internationellt erkända principer och riktlinjer och genom att följa FN: s stadgar om de mänskliga rättigheterna

IV: Stödja samhällsnyttiga insatser som följer företagets kärnvärden i syfte att förbättra och främja bilden av företaget och dess mål

Miljöaspekter

First Hotels önskar att främja en miljömässigt hållbar utveckling genom att bedriva verksamhet på ett sätt som minimerar de negativa effekterna på den yttre miljön.

First Hotels stödjer samhällsnyttiga insatser som följer företagets kärnvärden och som förbättrar och främjar bilden av företaget och dess mål.

Om Amani Children’s Home 

Amani Children’s Home öppnades 2001 av lokala eldsjälar för att motverka den snabba ökningen av gatubarn i städerna Moshi och Arusha i Tanzania. Ordet ”Amani” betyder fred på swahili, och det är precis vad barnen här erbjuds. De får en chans att komma bort från det farliga livet på gatan och får ett hem där de kan återhämta sig, växa och lära inom tydliga, ordnade ramar.

Från allra första början har Amani haft som mål, där det är möjligt, att återförena barnen med sina familjer. En viktig del i det arbetet är att familjerna utrustas med de verktyg som behövs för att de ska kunna bli självförsörjande. Dessutom tar man fram individuella planer för varje barn som ger dem hopp om en ljusare framtid.

Sedan starten har Amani Children’s Home räddat hundratals barn från ett riskfyllt och ovärdigt liv på gatan. Idag är det cirka 90 barn som ser Amani som sitt hem. Förutom barnen som bor här så hjälper Amani också nära 300 barn som återförenats med sina familjer.

Flying Elephant och Amani Children’s Home

Det var våren 2005 som grundaren av Flying Elephant och First Hotels, Asmund Haare, för första gången fick höra talas om Amani Children’s Home. Han var egentligen i Tanzania på safari men blev snabbt fascinerad av ideologin, de hängivna människorna och barnen som vistades på Amani. Året därpå kom Amanis ledning till Norge och träffade Asmund Haare och hans ledningsgrupp. Det blev snabbt klart att båda parter var intresserade av ett partnerskap och Haare lovade att upprätta en fond för att hjälpa organisationen.

Utöver de direkta bidragen från Asmund Haare och koncernen är det många anställda i företaget som velat stödja Amanis arbete genom att donera ett fast belopp som automatiskt dras från månadslönen. Koncernen hoppas nu att kunna bidra ytterligare och att stärka samarbetet med Amani framöver. Bland annat har man skapat nya program som ska öka givarglädjen hos både anställda och hos hotellkedjans gäster.

Läs mer om Amani:
www.amanikids.org

För donationer:
http://www.amanikids.org/donate