Hoppa till huvudinnehållet

Köpvillkor First Hotels presentkort

Boka boende

Flexibel på datum? Visa lågpriskalender
Vid bokning av fler än sex rum, ta kontakt med hotellet direkt. Speciella bokningsvillkor kan gälla.

Köpvillkor First Hotels presentkort

Här är de villkor som gäller vid köp av First Hotels presentkort.

1. Köp av First Hotels Gift Card

Du måste vara över 16 år för att beställa presentkort.

Du kan beställa presentkort online på vår hemsida eller köpa den i receptionen på alla First Hotels i Skandinavien.

En orderbekräftelse skickas till din e-post när betalning har mottagits.

First Hotels tar inget ansvar för stulet, obehörig användning, förlorat eller på annat sätt borttappat presentkort. Du är som köpare ansvarig för att den angivna adressen är korrekt och för att mottagaren lagligen kan använda presentkortet.

First Hotels tar inget ansvar för om presentkortet av olika anledningar inte kan användas. Du ansvarar som köpare för att mottagaren känner till de villkor som gäller för presentkortet.

Du har som köpare ingen ångerrätt för presentkortet och du accepterar att detta avtal uppfylls av båda parter, så att bestämmelserna om ångerrätt vid distansförsäljning av finansiella tjänster är inte kan tillämpas.

Återförsäljning av presentkortet är inte tillåtet.

2. Definitioner

Med Kortet avses ett First Hotels Gift Card. Kortinnehavaren är den person som vid tidpunkten är rättmätig mottagare och innehavare av First Hotels Gift Card. Kortutgivaren är Valitor HF som är ansvarig utgivare av kortet. Saldo är det belopp som är tillgängligt för inköp med Kortet. Försäljningsställe är ett First Hotel eller First Hotels webbplats där kort sålts och aktiverats. Användarställe är ett First Hotel i Skandinavien eller First Hotels webbplats där Kortinnehavaren kan använda kortet för att köpa First Hotels tjänster.

3. Beskrivning av tjänsten

First Hotels Gift Card (Kortet) är ett förbetalt presentkort. Kortet kan endast laddas en gång och är vid tidpunkten för köpet laddat med aktuellt belopp, aktiverat och klart för användning. Det är bara det belopp som anges som innestående på Kortet (Saldo) som kan användas för inköp.

Kortet kan användas på First Hotels webbplats och på alla First Hotels i Skandinavien. Kortet kan inte användas för kontantuttag i uttagsautomater eller bytas mot kontanter. Saldot kan användas i 12 månader från aktiveringsdatumet. Kortet förfaller angiven månad och år som står tryckt på kortets framsida. Saldot på Kortet anses vara elektroniska pengar enligt norsk lag och det utges ingen ränta på dessa.

4. Innan ditt kort används

Innan kortet används skall du underteckna det på baksidan av kortet.

Behåll inköpskvittot och skriv ner ditt Kort-ID som står på baksidan av kortet. Spara denna separata referens om kortet tappas bort, stjäls eller förstörs.

5. Användning av kortet

Kortet används tillsammans med betalningsterminal och signatur på hotellen. På First Hotels webbplats anges kortinformation (kortnummer, förfallodatum och CVV). Välj Master som korttyp. När du använder en signatur på hotellen skall Kortinnehavaren på begäran kunna uppvisa en godkänd legitimation.

Kortinnehavaren bör se till att få en kopia av undertecknad räkning efter att transaktionen har slutförts.

Reklamation på inköp av varor och tjänster med Kortet skall göras till det Användarställe där varan eller tjänsten köpts. Sådan reklamation kan inte göras mot Kortutgivaren. Om Kortinnehavaren ifrågasätter riktigheten av en debitering, måste Kortinnehavaren reklamera till Kortutgivaren så fort som möjligt efter att man blivit insatt i, eller borde ha blivit insatt i, situationen.

6. Förlorat kort/Spärra/Skadat kort

Förlorat kort kommer inte att återbetalas om inte Kortinnehavaren har fotolegitimation och inköpsbevis. Om Kortet försvinner måste Kortinnehavaren meddela First Hotels. Kortutgivaren förbehåller sig rätten att vägra utfärda ett nytt Kort om Kortinnehavaren inte kan styrka att denne är rätt innehavare av Kortet. Defekta Kort kan ersättas genom inlämning till Kortutgivaren. Saldot kommer då att flyttas över till det nya kortet och utställas till Kortinnehavaren utan kostnad.

7. Ta hand om Kortet

Kortet är personligt. Kortinnehavaren är ansvarig för att Kortet eller Kortinformationen inte överlåts eller på annat sätt används av andra. Kortinnehavaren måste se till att Kortet inte hamnar i orätta händer.

Kortinnehavaren ska omedelbart efter mottagandet underteckna det på baksidan.

Om Kortinnehavaren förlorar Kortet eller det blir stulet och Kortinnehavaren inte kan inte presentera ett inköpsbevis eller på annat sätt bevisa att Kortet varit i Kortinnehavarens ägo, kommer Kortet inte att ersättas och Saldot på Kortet kommer att gå förlorat.

8. Ersättningsansvar

Om Kortinnehavaren drabbas på grund av felaktigheter från Kortutgivarens sida är Kortutgivaren ansvarig för direkt förlust mot Saldot på Kortet. Kortutgivaren ansvarar inte för andra kostnader som Kortinnehavaren kan ha drabbats av (exempelvis förlust av anseende).

Saldot på Kortet är inte att betrakta som en insättning hos Kortutgivaren och omfattas därmed inte av Bankernas garantifond.

9. Överlåtelse av avtalet

Kortutgivaren har rätt att när som helst överföra rättigheter och skyldigheter till följd av avtalet till ett annat företag, under förutsättning att Kortutgivaren förvarnar om detta på sin webbplats minst två månader innan.

10. Spärra kortet

Kortutgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart  blockera ett Kort om det finns misstanke om bedrägeri, missbruk av ett Kort, andra säkerhetsmässiga orsaker eller om det finns skäl som Kortutgivaren är tvungna att följa enligt lag. Kortet kommer att kunna öppnas eller Saldo flyttas till det nya Kortet om det inte längre finns skäl (som anges ovan) att spärra Kortet.

11. Giltighetstid

Saldo på Kortet gäller i 12 månader (365 dagar) från aktiveringsdatum. Kortet kan inte användas för köp efter detta datum. Efter upphörandet tillfaller Kortets eventuella restvärde First Hotels.

12. Krediteringar

Kreditering till kortet som överstiger ursprungligt belopp, eller som saknar motpost i form av ett varuköp, betraktas som en ny insättning på Kortet och utgör därmed ett villkorsbrott. Detta gör att Kortet kommer att spärras. Kortet kan inte användas efter spärrdatum. Spärrade Kort kan öppnas eller inlösas genom att Kortinnehavaren identifierar sig för Kortutgivaren med fotolegitimation och inköpsbevis.

Belopp som krediteras över Kortets maximala laddningsbelopp kommer alltid att rapporteras till myndigheterna och vid brott mot villkoren kan Kortutgivaren i enlighet med lagstadgade rutiner polisanmäla ärendet.

13. Avgifter

Varuköp

Köp med Kortet är gratis.

Varuköp i annan valuta

Vid betalning med Kortet i annan valuta än det som Kortet har utfärdas för, kommer transaktionsbeloppet på säljnotan att omvandlas från användarlandets valuta till svenska kronor samma dag som beloppet avräknas mellan den utländska banken och Kortutgivaren. Vid omräkningen används marknadskursen för köp/försäljning av valuta plus en växlingsavgift.

Månadsavgift

Kortet har inga månadsavgifter.

Saldo- och transaktionsöversikt

Kontrollera saldo och transaktioner här. Tjänsten är gratis.

14. Klagomål och reklamation

Om Kortinnehavaren på något sätt menar att tjänsten inte fungerar i enlighet med dessa villkor kan reklamation skickas till First Hotels.

15. Villkorsförändringar

First Hotels förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Villkoren gäller från publiceringsdatum.

Datum: 2018–08–30