Hoppa till huvudinnehållet

First Hotel Reisens historia

Boka boende

Flexibel på datum? Visa lågpriskalender
Vid bokning av fler än sex rum, ta kontakt med hotellet direkt. Speciella bokningsvillkor kan gälla.

First Hotel Reisens historia

First Hotel Reisen ligger på Skeppsbron i Gamla Stan med en hänförande utsikt över Saltsjön. Hotellet är rena tidsresan; sju hus från 1600-tal till tidigt 1900-tal har smält samman till ett enda. Här har varit packhus, privatbostad, bordell och gästgiveri. Du ser spåren i tjocka tegelväggar, lutande golv och breda golvplank.

 

På 1750-talet fanns elva så kallade kaffehus i Stockholm som hade utskänkningstillstånd för kaffe. Tre av dem drevs av den driftige Fredrik Reiss från Holland och namnet Reisen tros komma från denne kaffeskänk. Tillsammans med sin fru Catharina drev Fredrik flera olika kaffehus i Gamla stan, bland annat i huset som nu inrymmer First Hotel Reisen.

Reiss kaffehus var en mycket populär mötesplats för sjökaptener, handelsfarande och sjömän. Det omnämns även i en av Carl Michael Bellmans texter från 1700-talet. Ofta hade kaffehusen också öl- och vinrättigheter.

Paret Reiss hade en dotter, Anna Helena, som i början av 1800-talet startade uthyrning av rum till resanden. Huset ägs då av Victualiehandlarsocieteten, dåtidens sammanslutning av livsmedelshandlare.

Redan på 1690-talet byggdes kryssvalven nere i källaren som i dag hyser hotellets spa-avdelning och utgör en del av den gamla stadsmuren. De som arbetade på byggen med att bära tegel var ofta kvinnor (mursmäckor). En av dessa kvinnor satte sitt fotavtryck (storlek 37 ungefär) i en sten som sitter på väggen i ett av valven till allmän beskådan.

1916 bildades SARA, Sveriges Allmänna Restaurang Aktiebolag och tog 1919 över driften av hotellet och köpte även byggnaden några år senare. Under en kort period under 1990-talets början, vid sammanslagningen av SARA och Reso AB, var hotell Reisen ett Reso-hotell men 1993 köptes hotell Reisen tillsamman med fem andra SARA-hotell av nybildade First Hotels.